Team Member

Agnieszka Konarska

neurologopeda

Jako neurologopeda pomagam pacjentom mających problemy z mówieniem i rozumieniem mowy, najczęściej osobom ze zdiagnozowaną dyzartrią lub afazją.

Kim jestem?

Jestem empatyczną neurologopedą z doświadczeniem w pracy z pacjentami po incydentach czaszkowo- mózgowych. Aktualnie w procesie certyfikacji z psychotraumatologii, wykorzystująca w swojej pracy umiejętności i wiedzę. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom oraz podejściu skoncentrowanym na pacjenta i jego potrzeby, zapewniam wysoki standard pracy i opieki.

W jakich problemach pomagam?

Oferta pomocy kierowana jest do pacjentów mających problemy z mówieniem i rozumieniem mowy. W gronie moich pacjentów są najczęściej osoby ze zdiagnozowaną dyzartrią lub afazją. Praca ta skoncentrowana jest głównie na poprawie technicznej strony mowy, odbudowy utraconego zasobu słownictwa, jak i rozhamowaniu mowy spontanicznej.

Terapia zaburzeń mowy i języka po udarze:

 • dyzartrii – niewyraźna mowa,
 • afazji – trudności w rozumieniu i/lub nadawaniu mowy,
 • apraksji – trudności w zaprogramowaniu mięśni do wykonywania ruchu,
 • trudności z komunikowaniem własnych myśli i potrzeb,
 • trudności z używaniem adekwatnego słownictwa oraz z przypominaniem sobie nazw przedmiotów,
 • trudności z czytaniem, pisaniem oraz liczeniem.

Aktualnie nie prowadzę terapii pacjentów:

 • z dysfagią,
 • z PEG-iem,
 • z rurką tracheotomijną
 • oraz terapii mowy u dzieci.

Jak pomagam?

W swojej pracy koncentruję się głównie na pacjentach neurologicznych, których deficyty są w większości efektem udarów, mechanicznych urazów czaszkowo-mózgowych czy też chorób neurodegeneracyjnych. Deficyty, o których wspomniałam, przyjmują różną postać w zależności od wieku pacjenta, miejsca, czy też wielkości obszaru uszkodzenia mózgu.

Terapia obejmuje:

 • terapię komunikacji,
 • trening koncentracji uwagi,
 • treningi oddechowe,
 • treningi pamięci,
 • masaż logopedyczny – zewnętrzny,
 • kinesiotaping logopedyczny.

W związku z oddziaływaniem traumy, układ nerwowy ulega rozregulowaniu. Czasami bodźce, które zdają się neutralne, mogą aktywować ponownie układ nerwowy, skutkiem czego pacjent może przeżywać emocje związane z doświadczeniem traumy (wystąpienie udaru, choroba, wypadek). W związku z powyższym w terapii neurologopedycznej oprócz poprawy w sposobie komunikowania się, skupiam się również na wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u pacjenta.

Dlaczego warto skorzystać z moich usług?

Moją pracę cechuje holistyczne spojrzenie na sytuację pacjenta. Terapię zawsze dobieram indywidualnie pod pacjenta, uwzględniając stan jego stan zdrowia, aktualne możliwości i umiejętności, kondycję psychiczną oraz temperament. Wiem, że istotne jest dopasowanie rehabilitacji tak, by przynosiła jak najwięcej pozytywnych zmian, bez względu na typ osobowości chorego.

Specialty
neurologopeda
Degrees
Certificates & awards