pedagog, edukatorka seksualna, kuratorka rodzinna

Jako pedagog resocjalizacyjny, pracujący dotychczas w pionie rodzinnym, łączę wiedzę specjalistyczną z takich dziedzin pokrewnych, jak kuratela rodzinna, psychotraumatologia,

Moim celem w pracy z pacjentem jest rozpoznanie nieadaptacyjnych sposobów zachowania, wyrażania emocji i komunikowania się. Pomagam w wypracowaniu takich wyborów i sposobu bycia, które służą dobrostanowi emocjonalnemu klienta.

W jakich problemach pomagam:

 • problemy wychowawcze – pomagam rodzicom nastolatków,
 • zaburzenia zachowania i emocji,
 • niebezpieczne relacje rówieśnicze,
 • psychoedukacja rodziców w sytuacji rozstań i rozwodów, konflikty okołorozwodowe, okołorozstaniowe,
 • kryzysy adolescencji związane z cielesnością, seksualnością, tożsamością, relacjami.

Jak pracuję z pacjentem

Podczas konsultacji analizuję Twoją sytuację życiową, zdrowotną, przekonania, dotychczasowe sposoby zachowania, wyrażania emocji i radzenia sobie z nimi, sposoby bycia w relacjach. Ukierunkowuję, w atmosferze poszanowania Twoich granic i możliwości, zaufania i szacunku, na adaptacyjne sposoby funkcjonowania służące Twojemu dobru.

Dlaczego warto skorzystać z moich usług

 • Rozumiem, że każda osoba i jej sytuacja jest unikalna, dążę do zrozumienia konkretnej sytuacji i wspólnie z klientem wyznaczam cele.
 • Pomagam klientowi widzieć i rozumieć więcej, przy jednoczesnym zachowaniu jego autonomii; klient kontroluje tempo i zakres zmian, które może wprowadzić.
 • Ukierunkowuję, wspieram, towarzyszę w zmianie, która jest procesem.
 • Pracuję na zasobach i mocnych stronach klienta, co pomaga zbudować pewność siebie i umożliwia efektywniejsze rozwiązywanie problemów życiowych, gromadzenie budujących doświadczeń.
 • Jestem pedagogiem przyjaznym osobom LGBTQ+, tworzę bezpieczną i akceptującą przestrzeń do wspólnej pracy.
 • Zdobyte wykształcenie i doświadczenie pozwalają mi w sposób holistyczny zadbać o problemy młodzieży i ich rodzin.
Specialty
pedagog, edukatorka seksualna, kuratorka rodzinna
Degrees
Certificates & awards
Od 2015 roku pracuję z młodzieżą i ich rodzinami, z młodzieżą zagrożoną demoralizacją, od 2018 r. pracuję w zespołach kuratorskich rodzinnych, prowadziłam także warsztaty grupowe z edukacji seksualnej dla młodzieży szkolnej prowadząc liczne rozmowy “te” i “o tym”, które czasami trudno prowadzić opiekunom.