Team Member

Paulina Zakrzewska

pedagog, pedagog specjalny, socjoterapeuta, edukator seksualny

Jestem pedagogiem, pedagogiem specjalnym, socjoterapeutką, trenerką I stopnia, realizatorką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I i II stopnia, realizatorką TUS, edukatorką s

W jakich problemach pomagam:

 • wsparcie rodziców i opiekunów w podejmowaniu prawidłowych relacji z dziećmi.
 • pomoc w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
 • nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.
 • wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez budowanie i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa
  i akceptacji.
 • opanowanie konkretnych metod wychowawczych.
 • nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem.
 • kształtowanie umiejętności modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań.
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.
 • nauka jak pomagać dzieciom w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.
 • TUS- Trening Umiejętności Społecznych

Jak pracuję z pacjentem

Podczas spotkań skupiam się na indywidualnych potrzebach uczestnika, omawiam metody i narzędzia do pracy z dzieckiem. Pomagam zdiagnozować przyczynę trudności w relacjach z dzieckiem bądź dorosłym. Skupiam się na tworzeniu dialogu i kształtowaniu więzi opartej na wzajemnym szacunku.

Moja oferta w Strefie Harmonii

 1. Wsparcie indywidualne dla rodziców, opiekunów – spotkanie trwa 50 minut

Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane; rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć; aktywne, wspierające słuchanie; motywowanie dziecka do współdziałania; modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka; uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole; wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka; budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Głównym celem jest:

 • wsparcie rodziców i opiekunów w podejmowaniu prawidłowych relacji z dziećmi.
 • pomoc w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
 • nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.
 • wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu przez budowanie i ochronę więzi emocjonalnych, budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby miłości, bezpieczeństwa
  i akceptacji.
 • opanowanie konkretnych metod wychowawczych.
 • nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem.
 • kształtowanie umiejętności modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań.
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z tzw. trudnymi uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka.
 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane.
 • nauka jak pomagać dzieciom w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka.
 1. Nabór do grupy TUS dla dorosłych – grupa 6-8 osób
 • Konsultacja wstępna TUS (zapoznanie się, omówienie indywidualnych trudności i celów) – 50 min
 • 12 cotygodniowych spotkań po 50 minut raz w tygodniu
 • Konsultacja podsumowująca po zakończeniu treningu – 50 min

Trening umiejętności społecznych (TUS) dla dorosłych to specjalistyczny program, skierowany do osób dorosłych, które pragną poprawić swoje zdolności nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych. W wieku dorosłym, umiejętności społeczne są kluczowe w różnych dziedzinach życia – w pracy, w relacjach z rodziną, znajomymi czy nawet z nieznajomymi. Istotne jest, żeby móc wyrazić swoje myśli, uczucia i potrzeby w sposób asertywny, ale też zrozumieć i szanować perspektywę innych.

Program TUS skupia się na kilku kluczowych aspektach, takich jak komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność, radzenie sobie z emocjami, rozwiązywanie konfliktów i budowanie relacji. Ponadto, uczestnicy uczą się, jak kontrolować swoje zachowanie, w tym jak odreagować napięcia emocjonalne i modyfikować swoje zachowania, aby były bardziej akceptowane społecznie.

Wiele osób dorosłych boryka się z trudnościami w tych obszarach, co może prowadzić do poczucia izolacji, stresu, a nawet depresji. Dlatego też ważne jest, aby nie bagatelizować problemu ale podjąć aktywne kroki w celu poprawy swoich umiejętności społecznych. Warto skorzystać
z profesjonalnego wsparcia, jakie oferuje Trening Umiejętności Społecznych dla dorosłych.

Warto podkreślić, że TUS nie jest tylko dla osób, które mają poważne problemy w relacjach z innymi. To też świetna okazja dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności aby być bardziej skutecznymi w komunikacji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Dlaczego warto skorzystać z moich usług

 • wsparcie rodziców i opiekunów w radzeiu sobie w codzinnych kontaktach z dziećmi i młodzieżą
 • nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą
 • nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku
 • nabycie umiejętności społecznych

Prywatnie…

Żona i „matka wariatka” dwóch chłopców w tym jednego szalejącego nastolatka. Najwierniejszy kibic piłki nożnej, drużyn, w których grają moi synowie. Dodatkowo Psiara i Kociara. W wolnych chwilach uwielbiam czytać, śledzić nowości NETFLIX-a i spacerować. Kocham poznawać nowe miejsca. Należę również do zumbowej ekipy, gdzie mogę się wyżyć, wymęczyć i nie myśleć.

 

Specialty
pedagog, pedagog specjalny, socjoterapeuta, edukator seksualny
Degrees
Pedagog, pedagog specjalny, socjoterapeutka, trenerka I stopnia, realizatorka Szkoły dla Rodziców i Wychowawców I i II stopnia, realizatorka TUS, edukatorka seksualna.
Certificates & awards
Pedagog-wychowawca w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej, Pedagog i prowadzący szkolenia dla kandydatów na Rodziny Zastępcze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Pedagog, Pedagog Specjalny w Szkole Podstawowej, Rewalidator w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.